Velkommen til Casa Consult

Vi ønsker at være vore kunders mest attraktive samarbejdspartnere og skaber en syntese af teknik – organisation – økonomi og jura – for derved at fremme beslutningsdygtighed og risikominimering.

Casa Consult udfører Due Diligence – belyser de tekniske risici der har betydning for værdisætning af en investerings-ejendom og samarbejder med jurister, mæglere og revisorer. Når et firma er vokset ud af sine rammer hjælper vi med at finde nye rammer – dvs. finder stedet ud fra geografiske og logistiske ønsker – og skaber enten nytegnet domicil eller ombygning af eksisterende bygning.

Vi tager myndighedsforhandlinger, laver forslag til lokalplaner, kravspecifikationer og udbud, idéforslag og projektering. Vi deltager som bygherrerådgivere (såvel private som offentlige) for derved at bistå bygherren i det tekniske felt mellem ingeniører, arkitekter og myndigheder på den ene side og bygher-reorganisationen på den anden side.

Arbejdsmetoden er intelligent projektering med det nyeste indenfor 3D projektering, der fremmer kommunikation mellem byggeriets parter og mindsker risikoen for misforståelser og byggefejl da læsbarhed i 3D og med ”foto-drives” i det projekterede gør det forståeligt for alle hvad der er i sin støbning. Alle de tekniske parter arbejder på den samme 3D model som konstant opdateres – og derved elimineres fejl og forseelser – samtidig med at der kan opereres med forskellige design-options undervejs i processen. De nye 3D værktøjer vil bidrage til at skabe innovativ arkitektur. Vi kommer til at se bygningstyper og former der for blot 15 år siden var utænkelige.

Bæredygtighed er et centralt udgangspunkt i alle projekter – og der arbejdes løbende med nye tiltag til inkorporering i byggeriet – herunder også let-konstruktioner – samt de allerede tilgængelige og afprøvede teknologier indenfor ressourceminimering, energi-genbrug og dagslys-optimering.

Casa Consult er lokalforankret i København – og råder over it-, økonomi- og arkitekt-faglige kompetencer.

Kontakt Casa Consult

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller
har du behov for mere information?

Klik her...