Casa Build & Security

Byggeledelse & lovpligtig sikkerhedskoordination

Byggeledelse udføres på såvel de af os projekterede opgaver samt på opgaver hvor byggelederrollen hentes ind udefra eller på ”strandede” projekter og under kontraktbetingelser som AB92 & ABT93, hvor det overvåges og kontrolleres at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet. Byggeledelse sker fra det øjeblik projektet ”slipper tegnebordet” fra 1. spadestik til aflevering og efterfølgende garanti-gennemgang. Byggelederen styrer sagens økonomi frem til aflæggelse af byggeregnskabet og udarbejder tidsplaner, afholder byggemøder og udfører referater af disse. Vi har gennemgået Arbejdstilsynets sikkerhedsuddannelse og kan således være bygherrens sikkerhedskoordinator.

Sikkerhedskoordination udføres parallelt med byggeledelse – eller solitært. Mottoet er ”0 ulykker på byggepladsen” og vi sikrer effektiv gennemførelse af sikkerhedskoordinering på byggepladsen. Anmeldelse af byggepladsen til arbejdstilsynet, afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger og særlige risici i fællesområder, løbende sikkerheds-runderinger, rapporter og status på sikkerhedsforhold på byggepladsen i form af mønsterarbejdsplads-sikkerhedsrunderingsskema med fotos af situationer hvor reglerne ikke overholdes, sikkerhedsmøder min. hver 2. uge med referater af aftaler, sikring af APV udarbejdelse, udarbejdelse af PSS og løbende ajourføring af dette, byggepladsplaner og tidsplaner er de væsentligste opgaver der tilgodeses i forbindelse med sikkerhedsarbejdet foruden dialog med Arbejdstilsyn på vegne af bygherren.Kontakt Casa Consult

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller
har du behov for mere information?

Klik her...