Casa Housing

Vi projekterer indenfor boligbyggeri alle former for nybyggeri, ombygning og tilbygninger til private villaer og udlejningsejendomme med udgangspunkt i ejers/ejerkredsens ideer, der danner grundlag for idé-projekt. Med kunden i centrum håndterer vi processen fra start til slut - skitseforslag – hovedprojekt – myndighedsbehandling – byggetilladelse – detailprojektering - tilbudsindhentning og tilsyn. Ved nybyggeri kendetegnes vi ved klassisk og enkel arkitektur tilpasset omgivelserne - opført i materialer der giver byggeriet kvalitet og holdbarhed. Vi formes af vore boliger – og de formes af os!

Byggetekniske problemer undersøges og analyseres samt rapporteres med forslag til skadesudbedring. Vi yder køberrådgivning og fugtmålinger i forbindelse med køb af privat ejendom (villa eller sommerhus) og foretager gennemgang af tilstandsrapporten med køber samt ombygninger alt efter familiens behov - ny 1.sal eller 2. sal - vinterhave - ny fløj og ombygning/ renovering/isolering.

Andelsboligforeninger, udlejningsejendomme (private / almene)
Vi foretager tilstandsvurderinger og driftbudgetter samt fører tilsyn ved tag-, facade-, vindues- og kælder/kloak-renovering, inddragelse af loftrum, friarealforbedring , design af elevatortårne,sammenlægning af utidssvarende boliger - overlad det tekniske til professionelle - så bestyrelsen kan fokusere på andre opgaver.Kontakt Casa Consult

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller
har du behov for mere information?

Klik her...