Casa Invest

Casa Consult Invest rådgiver investorer vedr. perspektiver og risici ved investering – såvel rene byggetekniske tilstandsrapporter og driftbudgetter som egentlig Due Diligence. Endvidere bistår vi ved ejendomsformidling B2B - og foretager de nødvendige "tilsnitninger" alt efter brugerbehov.

Vi vurderer udviklingspotentialet ved drift-optimering, trimning og optimering af ejendommen såvel energimæssigt som teknisk / indretningsmæssigt, vurdering af funktionsskifte (bolig-erhverv). Udbygningsmuligheder og dermed værdiskabelse undersøges nærmere og vi tager myndighedsforhandlingerne og ”tilskærer” projektet i såvel købs- som salgsfasen for investeringsejendomme. Om nødvendigt udfærdiges forslag til nye lokalplaner.

Casa Consult rådgiver om og finder egnede ejendomme i forbindelse med porteføljeopbygning i såvel Danmark som udlandet (Europa / Øst-europa). I tråd med en given investeringsprofil ( lang-eller kortsigtet og projekt- eller færdigudviklet ejendom) : butikscentre – strøgbeliggende ejendomme – velbeliggende boligudlejningsejendomme – logistik ejendomme - velbeliggende erhvervsejendomme og ejendomme med særlige arkitektoniske karakteristika. Vi er købers tekniske øjne på stedet.

Ved due diligence udføres kontrol af myndhedskravs overholdelse, miljø- og forurenings forhold, kontrol af arealopgørelser, vedligeholdelsesstand, udviklingsmuligheder og vi gør det i et i tværfagligt team med de fornødne kvalifikationer – oftest revisorer, advokater og ejendomsmæglere. Casa Consult udfører endvidere VDD (Vendor Due Diligence): en uafhænging rapport på sælgers vegne før salgsprocessen initieres.Kontakt Casa Consult

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller
har du behov for mere information?

Klik her...