Casa Landscaping

Casa Consult varetager alle typer af landskabsplanlægning i såvel by- som landskabsmæssig sammenhæng. Det være sig rum for byudvikling og byrums strategier og byrumsforløb, friareal forbedringer eller rekreationshaver for såvel plejesektoren som private, boligbebyggelsers gårdrum og legepladser, poetiske haver til fordybelse – evt. med japanske referencer – eller vandhaver og poolanlæg.

Casa Consults målsætning er at skabe og bevare et arkitektonisk helhedsgreb i den løbende dialog med bygherrer, brugergrupper og borgere – og sammentænke helhedsplanen og de økonomiske vilkår i et opdrag tll bygherren. Vi laver skræddersyede løsninger der inspirerer og udfordrer og skaber rum for fordybelse.

Efter længerevarende ophold i Japan er Casa Consult særligt rustet til at gå ind i dialog med bygherren om haveanlæg med japanske referencer – sand og stenhaven, the-haven til fordybelse, vandringshaven og den intime gårdhave. Vi arbejder i alle stilarter – såsom engelsk landskabshave, klassiske stringente haveanlæg med akser og symmetrier, terrasseanlæg og ”lånt-perspektiv” park- og haveanlæg.Kontakt Casa Consult

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller
har du behov for mere information?

Klik her...