Casa Public Institutions

Offentlige institutioner – med brugeren i centrum.

Når der bygges offentlige institutioner – kultur, sport, religiøse, børnehaver, skoler, plejehjem, sygehuse eller forsvarets bygninger - er der mange brugergrupper og politiske vinkler på sagen og budgettet er begrænset. Samtidig kræves mange analyser og brugerundersøgelser og der kræves innovation, da morgendagens institutioner skal tilgodese væsentligt mere end gårsdagens såvel teknisk, menneskeligt som logistisk. Det handler om at få en god kommunikations-kultur hvor projektledelse skal føre til sunde beslutninger i et tværfagligt forum og fastholdelse af den arkitektoniske idé i projektet.

Særligt plejehjemsbyggerier kræver stor fokus på demens – da alle rum skal være demens-egnede - derfor handler det om at skabe genkendelighed og orientering. Indlevelse i beboerens tilværelse er mere end i noget andet projektområde væsentligt hvis opgaven skal lykkes – det er bygninger til mennesker når de er svagest og målet er at skabe helbredende rammer der tilgodese den ”blufærdige” beboer og på samme tid det så væsentlige arbejdsmiljø. Udenomsarealerne spilller en væsentlig rolle i det daglige sociale liv – og kan være kilde til såvel motion som minder og oplevelse af årstidernes skiften – se også Landscaping.

”Public service” er et kommunalt tilbud om akut redning ved mindre projekter indenfor tilstandsvurdering, projektering og styring af mindre men akut opståede problemer – dvs. projekter der falder udenfor EU-udbuds reglerne. Vi træder til med genopretning og processtyring samt sikkerhedskoordination – når det nødvendige mandskab til opgaverne ikke er tilstede.Kontakt Casa Consult

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller
har du behov for mere information?

Klik her...