Casa Rebuild & Restoration

Restaurering af historiske bygninger er en særlig disciplin indenfor arkitektfaget. At finde husets oprindelige idé og synliggøre dette samtidig med vedligehold, renovering og nye tiltag der udføres i husets ånd & stilart - men dog synligt så man kan følge husets ”årringe”- er målet. Vi har arbejdet med bevaringsværdige og fredede ejendomme og det er et stort privilegium at finde husets sjæl og dertilhørende materialer og detaljer og underordne sig dets karakter og ånd. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Nationalmusseet, arkæologer og Center for Bygningsbevaring.

Sammen med bygherren defineres de væsentlige bevaringsværdige værdier og ud fra dette defineres de holdnings-mæssige rammer for istandsættelse og nye tiltag.

I familie med restaurering er RENOVERING af ejendomme fra forskellige historiske perioder - herunder ANDELSBOLIGFORENINGER. Vi bidrager med tekniske løsninger og finder pragmatiske tilgange til renovering af ejendommens klimaskærm såvel som installationer & interiør samt nedbringelse af energiforbrug. Målet er en såvel teknisk som æstetisk opdatering anno 2012.Kontakt Casa Consult

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller
har du behov for mere information?

Klik her...