Casa Square & Frame

Casa Consult rådgiver om formgivning af byrum i samarbejde med beslutningstagere og borgere som de procesledende. Med erfaring fra såvel ind- som udland og med erhvervede prisvindende projekter for byens pladser og havneområder, søger vi at få byens huse og dens byrum til at ”leve” samt at skabe multifunktionelle, potetiske og inspirerende byrum. Tilgangen er undersøgende, analytisk og dialogbaseret for at skabe fælles referencerammer for de involverede parter og opnåelse af helhedsprægede løsninger, der tager højde for byens fremtidige brugere.

Når vi engagerer os i byplaner og lokalplaner for områder, der er under forvandling, er det i dialog med lokalforvaltninger og borgere således at de nye planer tager højde for fremtidige udviklingspotentialer for områdets brugere; nye planer og infrastrukturelle strategier tegnes i 2D og 3D modeller med henblik på klar visualisering.

For ejendomsudviklere der søger udviklingsmuligheder på udvalgte byggegrunde belyst, udarbejder vi forskellige design- og udviklingsoptions for et givet site. Vi tager os ligeledes af den efterfølgende kommunale dialog med henblik på løsninger, der tilgodeser flest mulige, og fremdrager det arkitektoniske udviklingspotentiale i forskellige skalatrin og påtager os gerne evt. lokalplan udarbejdelse.Kontakt Casa Consult

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller
har du behov for mere information?

Klik her...