Casa Work & Space

Casa Erhvervsbyggeri og indretning af arbejds spaces er den ultimative test på funktionalitet og signalværdi, og kræver ”røntgenfotografering” af bygherrens vision og behov : produktionsflow, logistik, signal udadtil og indadtil, generel behovsafdækning med udmøntning af dette i arkitektur og indretning der optimalt møder kunder og medarbejdere, skaber visuel identitet, funktionalitet, overskuelighed og trygge rammer som basis for god teambuilding.

Formidling af erhverv - salg og udlejning - udføres for ejendomsbesiddere og udviklere i hovedstadsom-rådet. For erhvervslejere udføres rådgivning og markeds-screening uden beregning - vi kender markedet og finder det rette erhvervslejemål ud fra kravs-specifikation - kontakt os uforbindende.Kontakt Casa Consult

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller
har du behov for mere information?

Klik her...